Technologia

MANDALS WELLMAN

 

 1. Przewody elastyczne do zabudowy pomp głębinowych.

Wąż Mandals WellmanKonstrukcja specjalistycznych przewodów elastycznych przeznaczonych do zabudowy głębinowych agregatów pompowych jest przygotowana pod katem ich wytrzymałości jak i technologii montażu w studniach. Zakres średnic przewodów jest bardzo szeroki i obejmuje potrzeby typowych zakładów – przedsiębiorstw wodociągowych. Również parametry wytrzymałościowe i ciśnieniowe dobrane są  w sposób, że obejmują ponad 95% potrzeb w tym zakresie.

Specjalistyczne przewody elastyczne do zabudowy pomp głębinowych mogą być zabudowane do głębokości 200m, a w specjalnych przypadkach nawet do 300m i tym samym rzadko w warunkach wodociągowych głębokość zabudowy agregatu może zostać przekroczona. Stosowane przewody wykonane są jako dedykowane do zabudowy głębinowych agregatów pompowych łącznie ze złączkami rur, uchwytami oraz opaskami mocującymi kable silnika i oprzyrządowania pomiarowego. Dostarczane są też specjalistyczne oprzyrządowania do zabudowy pomp, przystosowane dla różnych sposobów montażu, tj. dźwigi, bębny instalacyjne, ściski montażowe itp.

Przewody zakończone są specjalnymi złączkami przystosowanymi do połączenia z kołnierzem zaworu zwrotnego  pompy głębinowej z jednej strony, a kolanem głowicy studni z drugiej. Kilka ważnych uwag związanych z mocowanie i zabudową kabla silnika głębinowego:

 • Kabel silnika należy mocować do rurociągu elastycznego co 1-3 m specjalnymi opaskami
 • Długość kabla wzdłuż rurociągu elastycznego nie może być mniejsza niż 105% długości rurociągu
 • Silnik głębinowy musi być dodatkowo uziemiony wg ogólnych wymogów elektrycznych w tym zakresie.

 

 1. Korzyści ze stosowania przewodów elastycznych

Zasadnicze korzyści wynikające z zastosowania elastycznych przewodów do zabudowy pomp głębinowych można scharakteryzować następująco:

 • Przewody elastyczne są lekkie, elastyczne jak sama nazwa mówi i płaskie, dzięki czemu są łatwe do przechowywania i transportu.
 • Przewody zabudowywane są przeważnie w jednym odcinku, więc posiadają tylko dwa złącza montowane w dolnym i górnym zakończeniu. Złącza zabudowuje się jednorazowo, łatwo i szybko.
 • Rurociąg elastyczny zapewnia szczelność złącz oraz niezawodność działania.
 • Czas montażu pompy na rurociągu elastycznym jest kilkukrotnie mniejszy od czasu montażu klasycznych rur stalowych, a tym samym rurociąg elastyczny umożliwia zmniejszenie kosztów zabudowy i wybudowy agregatów pompowych.
 • Występujące podczas pracy pompy, średnio 3 procentowe wydłużenie rurociągu elastycznego oraz 15 procentowe zwiększenie średnicy, zabezpiecza rurociąg przed trwałym osadzaniem się tlenków żelaza i innych wytraceń, co radykalnie zmniejsz liniowe opory przepływu.
 • Elastyczność i wytrzymałość rurociągu zmniejsza ryzyko związane z ewentualnymi uderzeniami hydraulicznymi.
 • Konstrukcja rurociągu elastycznego przygotowana jest do szybkiego i pewnego mocowania kabla silnika głębinowego oraz kabli sterowniczych czy tez pomiarowych ( co 4-5m.)
 • Materiał, z którego wykonany jest rurociąg elastyczny, umożliwia jego pracę w temperaturze poniżej 30oC przy pH 4 – 9, natomiast przy temperaturach od 30oC do 55 oC zalecane pH wynosi 5 – 9. Rurociąg jest odporny na wody zasolone i inne chemikalia.

Przewody elastyczne do zabudowy pomp głębinowych posiadają wyraźnie niższe straty liniowe przepływu, co tym samym wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji układu pompowego pomp głębinowej. Na przykład: przewód elastyczny Mandals o wymiarze 4” umieszczony na 100 metrach głębokości przy przepływie 54m3/h, generuje stratę w skutek tarcia   na poziomie około 1,5 m, podczas gdy stalowa rura może mieć straty na poziomie 9m. Różnica ta generuje wtrazne oszczędności w zużyciu energii. Koszty te należy wziąć pod uwagę.

 

 1. Uwagi dodatkowe
 • Rurociągi elastyczne mogą być magazynowane w temperaturach od -20oC do +40o
 • Zastosowanie rurociągów elastycznych wymaga przewiercenia grzybków zaworów zwrotnych pompy głębinowej ( otwór rzędu 6mm) w celu zapewnienia spływu wody przed demontażem – wybudową pompy.
 • Maksymalne długości rurociągów elastycznych w szczególnych przypadkach mogą dochodzić do 300m.
 1. Podsumowanie

Zastosowanie nowoczesnej technologii zabudowy pomp głębinowych na przewodach elastycznych powoduje kilkukrotne skrócenie czasu zabudowy lub wymianu agregatu pompowego w studniach. Potwierdzają się również zalety eksploatacyjne, głównie oszczędność energii wskutek zmniejszonych strat liniowych w rurociągu tłocznym pracującej pompy. W przypadku pompowania wody surowej z dużą zawartością tlenków żelaza lub manganu, a więc medium szybko osadzającego wytrącenia na ściankach tradycyjnych rur stalowych, redukcja oporów przepływu w rurociągach elastycznych przynosi wyraźne oszczędności.