Generalny dystrybutor w polsce
ul. Narutowicza 40/1,
90-135 Łódz,
Poland,
+48 601 315 376
Formularz kontaktowy

Korzyści

Korzyści wynikające z zastosowania przewodów elastycznych do zabudowy pomp głębinowych

1. Przewody elastyczne do zabudowy pomp głębinowych.

    Konstrukcja specjalistycznych przewodów elastycznych przeznaczonych do zabudowy głębinowych agregatów pompowych jest przygotowana pod kątem ich wytrzymałości jak i technologii montażu w studniach. Zakres średnic przewodów jest bardzo szeroki i obejmuje potrzeby typowych zakładów - przedsiębiorstw wodociągowych.

    Również parametry wytrzymałościowe i ciśnieniowe dobrane są w sposób, że obejmują ponad 95% potrzeb w tym zakresie.

    Specjalistyczne przewody elastyczne do zabudowy pomp głębinowych mogą być zabudowane do głębokości 200m, a w specjalnych przypadkach nawet do 300m i tym samym rzadko w warunkach wodociągowych głębokość zabudowy agregatu może zostać przekroczona.

    Stosowane przewody wykonane są jako dedykowane do zabudowy głębinowych agregatów pompowych łącznie ze złączkami rur, uchwytami oraz opaskami mocującymi kable silnika i oprzyrządowania pomiarowego.

    Dostarczane są też specjalistyczne oprzyrządowania do zabudowy pomp, przystosowane dla różnych sposobów montażu, tj. dźwigi. bębny instalacyjne, ściski montażowe itp. Przewody zakończone są specjalnymi złączkami przystosowanymi do połączenia z kołnierzem zaworu zwrotnego pompy głębinowej z jednej strony, a kolanem głowicy studni z drugiej. Kilka ważnych uwag związanych z mocowaniem i zabudową kabla silnika głębinowego:

 • Kabel silnika należy mocować do rurociągu elastycznego co 1-3 m specjalnymi opaskami.
 • Długość kabla wzdłuż rurociągu elastycznego nie może być mniejsza niż 105% długości rurociągu.
 • Silnik głębinowy musi być dodatkowo uziemiony wg ogólnych wymogów elektrycznych w tym zakresie.

 

2. Korzyści ze stosowania przewodów elastycznych.

    Zasadnicze korzyści wynikające z zastosowania elastycznych przewodów do zabudowy pomp głębinowych można scharakteryzować następująco

 • Przewody elastyczne są lekkie, elastyczne, jak sama nazwa mówi i płaskie, dzięki czemu są łatwe do przechowywania i transportu.
 • Przewody zabudowywane są przeważnie w jednym odcinku, więc posiadają tylko dwa złącza montowane w dolnym i górnym zakończeniu. Złącza zabudowuje się jednorazowo, łatwo i szybko.
 • Rurociąg elastyczny zapewnia szczelność złącz oraz niezawodność działania.
 • Czas montażu pompy na rurociągu elastycznym jest kilkukrotnie mniejszy od czasu montażu klasycznych rur stalowych, a tym samym rurociąg elastyczny umożliwia zmniejszenie kosztów zabudowy i wybudowy agregatów pompowych.
 • Występujące podczas pracy pompy, średnio 3 procentowe wydłużenie rurociągu elastycznego oraz 15 procentowe zwiększenie średnicy. zabezpiecza rurociąg przed trwałym osadzaniem się tlenków żelaza i innych wytrąceń, co radykalnie zmniejsza liniowe opory przepływu.
 • Elastyczność i wytrzymałość rurociągu zmniejsza ryzyko związane z ewentualnymi uderzeniami hydraulicznymi.
 • Konstrukcja rurociągu elastycznego przy-gotowana jest do szybkiego i pewnego mocowania kabla silnika głębinowego oraz kabli sterowniczych czy ta pomiarowych (co 4- 5m.)
 •  Materiał, z którego wykonany jest rurociąg elastyczny, umożliwia jego pracę w temperaturze poniżej 30ºC przy pH 4 - 9, natomiast przy temperaturach od 30ºC do 55ºC  zalecane pH wynosi 5 - 9. Rurociąg jest odporny na wody zasolone i inne chemikalia.

    Przewody elastyczne do zabudowy pomp głębinowych posiadają wyraźnie niższe straty liniowe przepływu, co tym samym wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji układu pompowego pompy głębinowej. Na przykład: przewód elastyczny Mandals o wymiarze 4' umieszczony na 100 metrach głębokości przy przepływie 54m1h. generuje stratę w skutek tarcia na poziomie około 1,5 m, podczas gdy stalowa rura może mieć straty na poziomie 9m. Różnica ta generuje wyraźne oszczędności w zużyciu energii. Koszty te należy wziąć pod uwagę.

3. Uwagi dodatkowe

 • Rurociągi elastyczne mogą być magazynowane w temperaturach od -20ºC do +40ºC.
 • Zastosowanie rurociągów elastycznych wymaga przewiercenia grzybków zaworów zwrotnych pompy głębinowej (otwór rzędu 6 mm) w celu zapewnienia spływu wody przed demontażem -wybudową pompy.
 • Maksymalne długości rurociągów elastycznych w szczególnych przypadkach mogą dochodzić do 300m.

4. Podsumowanie

Zastosowanie nowoczesnej technologii zabudowy pomp głębinowych na przewodach elastycznych powoduje kilkukrotne skrócenie czasu zabudowy lub wymiany agregatu pompowego w studniach. Potwierdzają się również zalety eksploatacyjne, głównie oszczędność energii wskutek zmniejszonych strat liniowych w rurociągu tłocznym pracującej pompy. W przypadku pompowania wody surowej z dużą zawartością tlenków żelaza lub manganu, a więc medium szybko osadzającego wytrącenia na ściankach tradycyjnych rur stalowych, redukcja oporów przepływu w rurociągach elastycznych przynosi wyraźne oszczędności.